ZAPROSZENIE NA WEJŚCIE JEDNORAZOWE DLA CIEBIE

zamknij

Zastanawiasz się czy Zdrofit jest dla Ciebie? Nie myśl, tylko sprawdź!
Wykorzystaj wejściówkę i przetestuj nas w dogodnym dla siebie terminie, w wybranym klubie. Bez zobowiązań i dodatkowych kosztów!

Z zaproszenia można skorzytać raz na 3 miesiące oraz minimum 3 miesiące po zakończeniu biegu karnetu w Zdrofit. Tylko pierwsze Twoje zaproszenia może być wygenerowane ze strony internetowej. Po każde kolejne należy zgłosić się do klubu.

Klub:
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Data treningu:
Skąd się o nas dowiedziałeś?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Zdrofit uprzejmie informuje, że:

  • Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e mail, nr telefonu) przetwarzane będą przez Zdrofit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa.

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci skorzystania z oferty Zdrofit sp. o.o.

  • Możemy kontaktować się z Tobą w celu przedstawienia Naszej oferty.

  • Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Zdrofit sp. z o.o.

  • Masz prawo do wglądu do swoich danych i masz możliwość ich poprawiania.

  • Twoje dane zostaną usunięte jeżeli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  • Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł skorzystać z oferty Klubu.

  • Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać. Jeżeli chcesz wycofać wyrażone przez siebie zgody przekaż nam taką informację.

Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych, wskazanych w niniejszej deklaracji w celach korzystania z oferty Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie moich danych osobowych, wskazanych w niniejszej deklaracji, w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zdrofit informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Udostępnienie danych jest dobrowolne i zostałe(a)m poinformowany(a), iż przysługuje mi prawo wglądu oraz poprawiania moich danych, jak również wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania, by zaprzestano ich przetwarzania.

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu ( (Pobierz Regulamin))