Kadra

zamknij
zamknij
Ewa Niedzielska

Ewa stopień instruktora rekreacji ruchowej zdobyła na studiach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Teraz jest tam nauczycielem akademickim z tytułem doktora nauk o kulturze fizycznej. Oprócz badań naukowych Ewa jest kierownikiem i prowadzi specjalizacje: trener osobisty (personalny), instruktor fitness – nowoczesne formy gimnastyki, kinezygerontoprofilaktyki (rekreacja ruchowa dla osób starszych). Ewa jest współautorem sektorowych ram kwalifikacji dla sportu oraz wielu projektów badawczych i unijnych z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej. Wybór zawodu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością nowoczesne formy gimnastyki podyktowany został jej pasją i chęcią pomagania innym. Na jej zajęciach możecie spodziewać się przede wszystkim opieki i indywidualnego podejścia. Jej motto życiowe: „Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie”.

KLUBY: BIELANY - Marymoncka
Ewa Niedzielska