ZAPROSZENIE NA WEJŚCIE JEDNORAZOWE DLA CIEBIE

zamknij

Zastanawiasz się czy Zdrofit jest dla Ciebie? Nie myśl, tylko sprawdź!
Wykorzystaj wejściówkę i przetestuj nas w dogodnym dla siebie terminie, w wybranym klubie. Bez zobowiązań i dodatkowych kosztów!

Z ZAPROSZENIA DO KLUBU skorzystać mogą wyłącznie osoby, które do tej pory nie posiadały statusu Członka Klubu w ogóle, bądź posiadały go wcześniej, ale ich status Członka Klubu wygasł, co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem z ZAPROSZENIA DO KLUBU.

Klub:
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Data treningu:
Skąd się o nas dowiedziałeś?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Zdrofit informuje, że:

 • Administratorem twoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,) jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 2 (00-844 Warszawa). Z administratorem można skontaktować się poprzez mail: iodo@zdrofit.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”.

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania twoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@zdrofit.pl

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  • Na podstawie art. 6 lit. b) RODO w celu realizacji umowy, czyli umożliwienia Ci skorzystania z oferty Zdrofit;

  • na podstawie art. 6 lit. a) RODO w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie twojego wizerunku oraz naszych działań marketingowych lub działań marketingowych spółek z naszej Grupy Kapitałowej;

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – obowiązek przechowywania dokumentacji potwierdzającej transakcje finansowe;

  • na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu , w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z płatnościami za członkostwo.

 • Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy obsługujące systemy informatyczne wykorzystywane w Zdrofit oraz upoważnieni pracownicy naszej spółki.

 • Masz prawo dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu na przetwarzanie danych w przypadku gdy korzystamy z prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO): https://uodo.gov.pl/ .

 • W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z Zdrofit lub Inspektorem Ochrony Danych, dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 • Twoje dane przechowywane będą przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ostatnia transakcja – w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji umowy;

  • do momentu wycofania przez Ciebie zgody – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.

 • Dane podajesz dobrowolnie, ale jeżeli nie podasz danych niezbędnych w celu realizacji umowy, nie będziesz mógł skorzystać z naszej oferty.

Poniżej wyrażone zgody możesz w dowolnym momencie wycofać. Jeżeli chcesz wycofać wyrażone przez siebie zgody przekaż nam taką informację.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Zdrofit mojego wizerunku, utrwalonego podczas korzystania z usług Zdrofit, w celach reklamowo-promocyjnych, w sieci Internet - w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Zdrofit.

Jeżeli chcesz, aby Zdrofit przetwarzała Twoje dane osobowe w celach marketingowych, w szczególności na potrzeby przedstawiania Tobie informacji o produktach i usługach, prosimy o udzielenie poniższej zgody lub zgód:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Zdrofit na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Zdrofit w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Klubu ( (Pobierz Regulamin))